מספר טלפון


2899462 - 02 עבדאלפת'אח מחמד פארס שג'אעיה
2899463 - 02 נמר חסני דרויש עלוי
2899465 - 02 מבארך חמדי עודה חמדאן שג'אעיה