מספר טלפון


2899480 - 02 מילאד קסטנדי אליאס נצר
2899481 - 02 ריאץ' עיסא מעדי
2899482 - 02 רת'יב דאווד עבד אללה סעיד
2899483 - 02 בטרס אליאס בטרס טאיע
2899484 - 02 ג'אבר צאלח דבאבנה
2899486 - 02 אכרם קסטנדי חנא ג'בר
2899487 - 02 עיסא יוסף מוסא ברכאת'
2899488 - 02 צליבא ג'ריס עיסא עאצי