מספר טלפון


2899540 - 02 עלי מחמד עלי סבת'ה
2899541 - 02 עמר מחסן חסין שופה
2899542 - 02 פארס דאווד סלימאן עואד
2899543 - 02 עבדאלחמיד עבדאלעזיז עבדאלחמיד דאר נמר
2899544 - 02 ח'ירי ריאן עבדאלחמיד חמד
2899545 - 02 חסן יוסף חסין שופה
2899546 - 02 מחמד עבדאלקאדר ג'בר כחלה
2899547 - 02 אחמד מחמוד אבראהים אלאסמר
2899548 - 02 מחמוד עבד מוסא אבו אלעז
2899549 - 02 מוסא עבד מוסא אבו אלעז