מספר טלפון


2899550 - 02 אסמאעיל ח'ליל אסמאעיל סבת'ה
2899551 - 02 רפיק עסמאן עבדאלעזיז סבת'ה
2899552 - 02 כאמל מחפוט' חסן סבת'ה
2899553 - 02 ח'אלד מחפוט' חסן סבת'ה
2899554 - 02 אסחק יוסף סעיד פלנה
2899556 - 02 ראצ'י אחמד מחמד כחלה
2899557 - 02 ג'מאל אחמד עבדאלנבי שופה
2899558 - 02 עבדאללה עיסא פרח בכר