מספר טלפון


2899570 - 02 מחמוד מחמד עבדאלרחים כחלה
2899571 - 02 צבחי עבדאלג'אבר חמדאן סבת'ה
2899572 - 02 מראד עבדאללה חמאד סבת'ה
2899573 - 02 מחמוד חסן שחאדה שופה
2899574 - 02 עצאם אחמד עבדאלחמיד סבת'ה
2899575 - 02 עבדאלכרים מחמוד חסין שופה
2899576 - 02 ח'מיס עבדאלג'אבר ג'בר שופה
2899577 - 02 נג'מה מחמוד אחמד אסמר
2899578 - 02 נג'מה מחמוד אחמד אסם