מספר טלפון


2899590 - 02 צאלח מחמוד אחמד סבת'ה
2899591 - 02 אבראהים עפאנה עלי ח'ליל
2899592 - 02 מחמד מחמוד יוסף סבת'ה
2899593 - 02 איאד עבד אלמחסן אסמאעיל סבת'ה
2899594 - 02 פאטמה מחמוד עבד אלג'ואד ת'איה
2899595 - 02 ח'דיג'ה מחמוד אחמד סבת'ה
2899596 - 02 רשיד אסמאעיל מחמד סבת'ה
2899597 - 02 יוסף אחמד עבדאלנבי חמדאן
2899598 - 02 עריפה חסן מצטפא מנאע