מספר טלפון


2899640 - 02 זהוה עזת' עלי שוח'ה
2899641 - 02 ח'מיס עבד אלג'אבר ג'בר שוח'ה
2899642 - 02 מחמוד צאלח עבדאלרסול כחלה
2899643 - 02 אחמד דאווד סלימאן עואד
2899644 - 02 רבחי מחמד אבראהים כחלה
2899645 - 02 אבראהים טלב מחמד כחלה
2899646 - 02 עבד אלחמיד עבד אלרחמן עבד אלחמיד עואד
2899647 - 02 צבחי יוסף ג'בר כחלה
2899648 - 02 הארון רשיד אבראהים כחלה
2899649 - 02 ערפאת' רשיד אסמאעיל סבת'ה