מספר טלפון


2899965 - 02 אחמד מחמד פאצ'ל עג'אג'
2899969 - 02 עואד אלעבד עואד אלכחלה