מספר טלפון


2899990 - 02 מחמד נאאל מחמד שופה
2899991 - 02 עיד אבראהים אלכחלה
2899992 - 02 עבדאלרחמן ג'בר כחלה
2899995 - 02 אחמד בכר עלי פראחנה
2899998 - 02 נביה יוסף צאלח כחלה