מספר טלפון


2950000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2950100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2950109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2950200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2950209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2950300 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2950309 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2950400 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2950409 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה