מספר טלפון


2957020 - 02 אלשרטה אלפלסטיניה
2957022 - 02 שרכה ת'כנוכומרס אלמחדודה
2957023 - 02 רדינה מחמוד חסן אבו סלאמה
2957024 - 02 וצ'אח ח'ליל יחיא בעבאע
2957025 - 02 מארי בג'אלי טמס
2957026 - 02 עבדאלפת'אח מוסא בכר אלברג'י
2957027 - 02 טארק טאהר פארס אלשכעה
2957028 - 02 פנדק ראם אללה
2957029 - 02 נעמאן מצטפא עבדאלקאדר אבו נג'ם