מספר טלפון


2957220 - 02 יונת'אן ג'ורג' כת'אב
2957222 - 02 ע'אזי חנאניא
2957223 - 02 רשיד ג'אר אללה
2957224 - 02 בדיעה נאציף מת'רי אלחצרי
2957225 - 02 ודיע כבאג'ה מוסי ח'צ'ר
2957226 - 02 כמיל עזאת' יוסף אלקטב
2957227 - 02 שריף עסמאן עלי ע'זאונה
2957228 - 02 סאמי ע'נאים
2957229 - 02 שרכה צפד ללהנדסה ואלאלכת'רוניאת'