מספר טלפון


2957270 - 02 יוסף ג'מעה עואד
2957279 - 02 ג'מאל מוסא טאלב שכוכאני