מספר טלפון


2957380 - 02 אלכליה אלאהליה אבראהים חג'אזין
2957381 - 02 עביר שוקי יעקוב אלמשני
2957382 - 02 עוץ' אללה אחמד מחמוד עיסא
2957383 - 02 סלאמה חנא סלאמה עבדאללה
2957384 - 02 צבאח אחמד יוסף חאפי
2957386 - 02 אדריס אבראהים חסין נאטור
2957387 - 02 פאאד ג'ריס סלימאן נמרי
2957388 - 02 אלכליה אלאהליה
2957389 - 02 חסני אחמד עבד אלואחד עיסא