מספר טלפון


2957513 - 02 אחמד עבד אלג'אבר צרמה
2957519 - 02 ח'ליל ג'מיל עיסא טואשה