מספר טלפון


2957562 - 02 אמומה וטפולה ראם אללה
2957566 - 02 ח'אלד מצטפא אלעבד מצטפא
2957567 - 02 צופי יוסף רנת'יסי
2957568 - 02 אליאס יעקוב בחבח
2957569 - 02 נאדר ח'מיס סאלם עויס