מספר טלפון


2957600 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2957609 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי