מספר טלפון


2957643 - 02 דיר אללאת'ינ אבראהים חג'אזין
2957644 - 02 דיר אללאת'ינ אבראהים חג'אזין
2957645 - 02 רוחי ע'אלב סעדאת' אלבואב
2957646 - 02 אבראהים עלי הלאל
2957647 - 02 אמג'ד עדנאן בדראן