מספר טלפון


2957680 - 02 מחאפט' ראם אללה ואלבירה
2957684 - 02 מרים חסין סלימאן אבועודה