מספר טלפון


2957722 - 02 ואאל סלימאן יעקוב זלום
2957729 - 02 את'צאלאת' ראם אללה