מספר טלפון


2957740 - 02 נזאר אסמאעיל אחמד נופל
2957742 - 02 אלג'מעיה אלת'עאוניה למרבי אלדואג'ן
2957743 - 02 אדיב עבד אללה יוסף ת'ומא
2957745 - 02 מחמוד מחמד בדר אללאלא
2957746 - 02 מרים עבד אלסת'אר חסין דרס
2957748 - 02 עבד אלעט'ים אלנבות'
2957749 - 02 ח'ליל אחמד ח'ליל חסונה