מספר טלפון


2957792 - 02 חסאם צאלח דרויש נאצר
2957793 - 02 אבראהים אחמד מוסא הנד
2957794 - 02 מדללה חנא בולץ כעוש
2957796 - 02 יסרא רג'ב חסין אלח'ואלדי
2957797 - 02 סעיד עלי סעיד אלטריפי
2957798 - 02 עפאף מוסא קסטנדי בקלה