מספר טלפון


2957820 - 02 ע'נאים ג'ריס ע'נאים
2957821 - 02 סהיל ח'ליל סלימאן דחו
2957822 - 02 ח'ליל סלים אלח'ראז
2957823 - 02 שחאדה מחמד ד'יב אלטריפי
2957824 - 02 מחמד שחאדה מחמד אלשיח'
2957825 - 02 אסעד עלי ד'יאב סמרין
2957826 - 02 פיליב סמעאן דאוד אלדלו
2957827 - 02 סנאה דאוד סעיד עבידי
2957828 - 02 מרכז שבאב מח'ים קדורה
2957829 - 02 באסמה עבדאלרחמן לימון