מספר טלפון


2959020 - 02 אלמרכז אלסקאפי אלפרנסי
2959022 - 02 סלטה אלמיאה אלפלסטינית סנת'ראל
2959023 - 02 ג'ורג' טנוס
2959025 - 02 אחמד אלעבד מצטפא אלטריפי
2959026 - 02 צלאח מחמד עמר אבו אלח'יר
2959027 - 02 אליאס טנוס
2959029 - 02 ריאץ' נג'יב עבד אלרחמן אלמאלכי