מספר טלפון


2959112 - 02 מאג'ד נמר אלטאהר
2959113 - 02 וליד עבד אלג'באר עבדאלרחמן אלמטור
2959114 - 02 ח'אלד סלמאן עטיה אלמחת'סב
2959115 - 02 פת'חי מוסא מחמד חמדאן
2959116 - 02 עאדל אסמאעיל מחמד אלע'זאוי
2959117 - 02 עלי אסמאעיל מחמד אלעזאוי
2959118 - 02 מרואן סעדו אבראהים עאשור