מספר טלפון


2959150 - 02 ח'אלד עטא ח'לף
2959152 - 02 בדר עסמאן חסן אלח'מרה
2959153 - 02 שרכה סאבא ושרכאהם
2959156 - 02 נאאל רפיק עלי מקדאדי
2959157 - 02 מסת'שפא אלרחמה אלת'ח'צצי ללת'וליד
2959158 - 02 מחמוד מחמד עבד אלרחמן חמדאן
2959159 - 02 פאאד יעקוב סלימאן אלרנת'יסי