מספר טלפון


2959160 - 02 אלשרכה אלדוליה ללת'קניה אלחדיסה
2959161 - 02 אלשרכה אלדוליה ללת'קניה אלחדיסה
2959162 - 02 אלשרכה אלדוליה ללת'קניה אלחדיסה
2959163 - 02 נביל מחמד עבד אלרחמן חמדאן
2959164 - 02 דאארה אלעלאקאת' אלקומיה אלדוליה
2959165 - 02 נאצר רפיק עלי מקדאדי
2959166 - 02 נאצר רפיק עלי מקדאדי
2959167 - 02 עמאד עבד אלמעטי מחמד שרף
2959168 - 02 חנאן יונס מעאלי
2959169 - 02 סמיר מחמד עבד אלרחמן חמדאן