מספר טלפון


2959180 - 02 מעאד רפיק עלי אלמקדאדי
2959181 - 02 מעאד' רפיק עלי מקדאדי
2959182 - 02 נפוז סלים זידאן
2959183 - 02 עמאד מחמד אלצלח
2959185 - 02 מג'די אסעד מרקה
2959186 - 02 אחמד יוסף מחמד אלמאד'ן
2959187 - 02 ריאץ' מחמד אלעטארי
2959188 - 02 ח'ליל ג'ורג' מיח'אאיל אבו ע'זאלה