מספר טלפון


2959250 - 02 משרוע אלת'נמיה אלבשריה
2959251 - 02 סמיר אבראהמי עבד אלרזאק אלצאלחי
2959252 - 02 מחמוד ח'ליפה אבראהים
2959253 - 02 ת'לפזיון וטן
2959255 - 02 מהא אבראהים סאלם ג'בארין
2959256 - 02 שרכה ארנסת' ויונע' אלעאדיה אלעאמה
2959258 - 02 ת'פידה חסני חסן אלחרבאוי
2959259 - 02 ח'ליל נחלה