מספר טלפון


2959270 - 02 אודית' עיסא חנא אלחנא
2959273 - 02 מעהד אלאעלאם אלעצרי ג'אמעה אלקדס
2959274 - 02 כליה אלמהן אלטביה ג'אמעה אלקדס
2959275 - 02 כליה אלמהן אלטבית ג'אמעה אלקדס
2959276 - 02 כליה אלמהן אלטבית ג'אמעה אלקדס
2959278 - 02 כליה אלמהן אלטבית ג'אמעה אלקדס
2959279 - 02 כליה אלמהן אלטביה ג'אמעה אלקדס