מספר טלפון


2959290 - 02 פאאד אסמאעיל רג'ב
2959291 - 02 אלשרכה אלפלסטיניה ללסיאראת'
2959293 - 02 שרטה ראם אללה
2959294 - 02 עלי מצבאח ח'ליל ג'בארין
2959295 - 02 עמר מצטפא מחמד אלעלמי
2959296 - 02 עמר מצטפא מחמד אלעלמי
2959298 - 02 מחמד עלי מצטפא אלעלמי