מספר טלפון


2959320 - 02 אלשרכה אלפלסטיניה ללשחן
2959322 - 02 מכת'ב ת'כסי אלאסת'קראר
2959327 - 02 רקיה לטפי עלי אלדויך
2959328 - 02 מוסא ג'ודת' חסן דאר אלדיך