מספר טלפון


2959360 - 02 ראצ'י בולץ וראג'י בטרס
2959363 - 02 עאמר עלי מחמוד אלספאריני
2959364 - 02 אמין מחמד עליאן עליאן
2959366 - 02 מחמד עבד אלחאפט' עיסי נירוח'
2959367 - 02 זיאד עארף מחמוד רסת'ם
2959368 - 02 ג'מעיה אלעון אלטבי אלפלסטיניה
2959369 - 02 ג'מעיה אלעון אלטבי אלפלסטיניה