מספר טלפון


2959421 - 02 צאלח עבד אלרחמן בלביסי
2959424 - 02 אסאמה עבד אלראוף מחמד צלאח
2959425 - 02 אסאמה עבדאלראוף צלאח
2959426 - 02 יחיא מחמוד מחמד עאקלה
2959428 - 02 נביל מנטורה אסעד טנוס
2959429 - 02 נקאבה אלמהנדסין אלזראעיין