מספר טלפון


2959430 - 02 ד סעיד עלי דרס אלטריפי
2959431 - 02 יאסר טלעת' נאציף חרב
2959432 - 02 זהראב הע'וב אראכליאן
2959433 - 02 סמיר נאג'י עבד אלמסיח
2959434 - 02 מרואן שפיק שאכר שטארה
2959435 - 02 ג'מאל ג'מיל פארס ט'אהר
2959436 - 02 יסרי פאיז שהאב אלשויכי
2959437 - 02 מאהר קסטה סאלם טנוס
2959438 - 02 סאמר אמיל מיח'אאיל טובאסי