מספר טלפון


2959485 - 02 שרכה זמזם ללחג' ואלעמרה
2959486 - 02 השאם פרחאת' סלים אלבכרי
2959488 - 02 יאסר מנצור מחמד עיד
2959489 - 02 עבדאלעזיז אחמד אסמאעיל סרחאן