מספר טלפון


2959491 - 02 חאמד עבד אלרחמן מחמד חיאת'
2959492 - 02 ראאד ראצ'י עבדאלקאדר אלח'יאט
2959493 - 02 את'חאד אלמעלמין אלפלסטיניין
2959494 - 02 את'חאד אלמעלמין אלפלסטיניין
2959496 - 02 נביל מחמד עבד אלרזאק צ'מרה
2959497 - 02 אכרם סמיח אבראהים אלפאר