מספר טלפון


2959550 - 02 עטאאללה ח'ירי מחמוד אחמד
2959551 - 02 כאמל כמאל כאמל אלצאלחי
2959552 - 02 עבד עוץ' חסין ג'ודה
2959553 - 02 נאג'י חסן עלי אלשאפעי
2959556 - 02 אליאס סאמי בולץ ע'נאים
2959557 - 02 שרכה אלדאוד ללצנאעה ואלת'ג'ארה
2959558 - 02 שרכה אלסיאג' אלת'ג'אריה