מספר טלפון


2959560 - 02 וזארה אלאסאר ואלסיאחה
2959561 - 02 וזארה אלאסאר ואלסיאחה
2959562 - 02 מחמד אסמאעיל עבד אללה קצאץ
2959566 - 02 מחמד אבראהים מחמד אלבושיה
2959567 - 02 ת'יסיר עבאס חסין
2959568 - 02 ראצ'י עבד אלקאדר ראצ'י אלח'יאט
2959569 - 02 סובר מארכת' אלעין