מספר טלפון


2959600 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2959601 - 02 אלבנך אלערבי מרכז אלת'דריב
2959602 - 02 אלבנך אלערבי מרכז אלת'דריב
2959603 - 02 אלבנך אלערבי מרכז אלת'דריב
2959604 - 02 אלבנך אלערבי מרכז אלת'דריב
2959605 - 02 אלבנך אלערבי