מספר טלפון


2959615 - 02 עאצם טלאל מחמד אלרימאוי
2959616 - 02 חסין מצטפא מצטפא עבד אלח'אלק
2959618 - 02 אלמרכז אלפלסטיני לת'עלים אלדימוקראטיה
2959619 - 02 אסאמה סעיד מחמד עוצ'