מספר טלפון


2959660 - 02 הילין יעקוב בולץ ליונידו
2959666 - 02 וזארה אלבריד ואלאת'צאלאת'
2959668 - 02 מחמד שאכר חאמד אלזע'יר
2959669 - 02 ואאל שחאדה אחמר