מספר טלפון


2959670 - 02 ח'אלד אסעד עבאס אלאשהב
2959673 - 02 שרכה מנהאת'ן ללטוב ואלת'ג'ארה
2959674 - 02 האני מחמד עבד אללה אלחרוב
2959676 - 02 אלקנצליה אלאסבאניה