מספר טלפון


2959690 - 02 מחמוד אסחק חסין נמר
2959692 - 02 כמאל מחמד ח'ליל מערוף
2959693 - 02 מחמד יוסף סלים שכוכאני
2959695 - 02 ח'אלדה סיף אלדין מחמד אלקטב
2959696 - 02 יאסין טאלב אלשריף
2959697 - 02 יאסין טאלב עבד אלמעטי אלשריף
2959698 - 02 בסאם מנצור טנוס