מספר טלפון


2959712 - 02 עאכף ח'ליל אבראהים נאג'י
2959713 - 02 חסאם עארף אסעד ט'אהר
2959714 - 02 מוסא ע'טאס מוסא אבו דיה
2959715 - 02 אכרם סביר וג'ריס חנחן
2959716 - 02 טוני איליא אנטון סאבא
2959717 - 02 טארק אחמד כאמל אלנקיב
2959718 - 02 מרים מחמד עלי אבראהים
2959719 - 02 אנטון מוסא ח'ורי