מספר טלפון


2959720 - 02 בשארה עוץ' יעקוב צביט
2959723 - 02 עזאת' עבדאלעזיז עבדאלפת'אח אבו מח'ו
2959725 - 02 האני אחמד מחמד אלרשדה
2959726 - 02 אלשרכה אלעאלמיה ללת'ג'ארה
2959728 - 02 חסן עבד אלהאדי ח'ליל ע'יס
2959729 - 02 ואאל מוסא אבראהים כשך