מספר טלפון


2959740 - 02 מכת'ב אליונסכו
2959741 - 02 מכת'ב אליונסכו
2959742 - 02 בלאל חסני מחמד אלכוברי
2959744 - 02 ג'ליל פהד אבו אלזלף
2959745 - 02 מיח'אאיל פהד אבו אלזלף
2959747 - 02 מוסא אחמד מצטפא אלפרג'
2959748 - 02 נעמאן עבד אלפת'אח אלעבד נופל
2959749 - 02 רוחי עבד אלפת'אח יוסף זאיד