מספר טלפון


2959835 - 02 מחמד סעיד חסן אבו חבסה
2959836 - 02 ח'אלד עבד אללה קאסם עטיאני
2959837 - 02 סמר מניר בולס מרת'א
2959839 - 02 טארק מחמוד ראע'ב אלאחמד