מספר טלפון


2959842 - 02 ג'מאל חסין מחמד אבו שלבך
2959843 - 02 מחמוד חסין מחמד אבו שלבך
2959844 - 02 בנך אלארדנ דאארה אלסיר
2959846 - 02 עטא חסין מחמד אבו שלבך