מספר טלפון


2959862 - 02 מחמוד ח'אלד אבראהים יאסין
2959863 - 02 סארה מחמד מחמוד חרב
2959864 - 02 ע'אדה עבד אלמג'יד אדיב עבד רבה
2959865 - 02 וצ'אח חפט'י מסעוד מלחיס
2959866 - 02 ג'וליא כרים שכרי מרזיאן
2959867 - 02 לילא מחמוד אחמד אלג'דילי
2959868 - 02 מצטפא ח'ליל מצטפא אלטריפי
2959869 - 02 חסאן מחמד חסן אלברע'וסי